Yangına Dayanıklı Buhar Dengeleyici Membran

İzolteks NG 200 yangına dayanıklı buhar dengeleyici membranlar, askılı ve soluyan cephelerde (ASC) yerini almaktadır.

Buhar dengeleyici membranlar, askılı ve soluyan cephelerin yer aldığı binaların ısı yalıtımında önemli bir öğedir. Membranlar olmadan evlerin enerji tasarruf bakımları devamlı olarak azalacaktır.

Binanın, duvardan %40’ı aşan bir oranda ısı yitimine uğradığı bilinmektedir. Membranlar, duvarın hava geçirgenliğini sınırlaması yoluyla ısı kaybını azaltmaktadır.

Esinti önleyici membranın yokluğunda mineralli yalıtıcının ısı yalıtım gücü, dört kez zayıflamaktadır. Isıl görüntü tekniği ile yapılan saptamaya göre, membran yokluğunda taş yündeki bozulma, çok kısa sürelerde meydana gelmektedir.

İzolteks NG 200 esinti önleyici ve alev almaz membran, yalıtıcının ömrünü uzatmakta, taş yünün ısı yalıtım niteliğini korumaktadır.

ASKILI SOLUYAN CEPHELERDE İZOLTEKS NG 200  ALEV ALMAZ VE ESİNTİ ÖNLEYİCİ MEMBRAN UYGULAMASININ ÜSTÜNLÜKLERİ

Cephe sisteminde en yetkin yangın güvenliği:

Yanmaz yalıtım, yelden ve yanıcı inşaat membranı içeren elyafın esintiden sallanmasından korunmaktadır;

Bu haliyle cephe sistemi, tümüyle yanmaz malzemeden oluşmakta, bu ise, inşaat teknolojisi yönünden İnşaat Standartları ve Kurallarının tümüyle yerine getirilmesine fırsat tanımaktadır.

Soğuk kaynak çıkışlı kıvılcımla yapının alev almasının tehlikeleri ortadan kaldırılmıştır:

İzolteks NG 200  yanmaya dirençli buhar dengeleyici membranının uygulanması, yalnızca inşaat işlerinin yürütülmesinde değil, kompozit malzemelerle kaplamanın da içinde bulunduğu, değişik türdeki kaplamaların yer aldığı askılı cepheli duvarların yapım döneminde de, öngörülmeyen yangın kaynaklarından doğabilecek inşaat zararı ve çöküşle ilgili tehlikeleri ortadan kaldırmaktadır.

Esinti önleyici membranın montaj ve kullanımındaki yüksek ekonomik tasarruf:

Yüksek dayanımlı cam yünle İzolteks NG 200 esinti önleme membranı hazırlanmakta ve montaj sürecinde, güneş ve esintinin uzun süren etkisi altında  zarar görmez.

Genel giderleri düşüren ve askılı cephelerde soluma niteliğini artıran yangın önleyici kesitlendirmelerin oluşturulmasına gerek duyulmaz.

Isı yalıtım malzemesinin yanlış montajından kaynaklanabilecek ısı yitimi tehlikesinin düşürülmesi:

Vatkayı (ısı yalıtım katmanı) aralarda boşluk bırakmayacak şekilde yerleştirmek ve düzenlenmesi sırasında da zarar vermemek çok zordur. Esinti önleyici membran, bu boşlukları ve zararları kapatır.

Cepheye kaplamanın yapılması öncesinde ısı yalıtımının geçici olarak korunması:

Bazıları, atmosferin etkilerinden vatkanın korunması amacıyla, ısı yalıtımının esinti önleyici bakımından gerçekten tasarrufunu sağlamak üzere, ısı yalıtımının geçici bir plakla korunmasını öğütlemektedirler. İzolteks NG 200 esinti önleyici membran ile cephenin geçici olarak korunması, aslında sürekli niteliklidir.

Taş yünün sınırsız doğası, yangına karşı yüksek bir dayanıklılık sağlamaktadır:

İzolteks NG 200 cam elyaf esaslı olup yanmayı desteklemez, yangını genişletmez ve yangın sürecinde zehirli maddeler saçmaz.

Yüksek sıcaklıklarda açığa çıkan ısı, benzerlerine göre 100 kat daha düşüktür:

Yangın sırasında İzolteks NG 200,  ısının açığa çıkmasına olan katkısı, ancak çok duyarlı aygıtlarda söz konusu olabilir: Polietilen ya da başka türden organik malzemelere dayanarak, benzeri bir gösterge 24 MJ/m2’den daha düşük olmadığı durumlarda, (bu katkı) en fazla 0,26 MJ/m2’dir.

İzolteks NG 200 yangın güvenliği:

Yüksek ve benzersiz binalar için özel bir önemi bulunmaktadır, uygulanması ile birlikte, insanların yaşamına yönelik tehdit ve yangının genişlemesi ve yangınla yapının zarar görmesinin tehlikeleri azaltılır.

Isı yalıtım katmanının zarar görmesi tehlikesinin azaltılması:

İzolteks NG 200, cephe membranı, yalıtım malzemesinin uygulanması sürecinde yapılan işlerin niteliğinde bir düşüş ya da ödün verme yoluna gitmeksizin, yılın herhangi bir döneminde inşaat çalışmalarının yürütülmesini sağlar;

Aşırı düşük sıcaklıklarda uzun bir ömür, morötesi ışımaya karşı yüksek bir dayanıklılık, donmaya karşı dayanıklılık ve esneklik sergileyen İzolteks NG 200, olabildiğince uygun uzunluktaki bir süre için henüz yerine konmamış kaplama durumunda bile, iklim etkilerinden ısıl yalıtım katmanını koruma gücüne sahiptir.

İzolteks NG 200 uzun ömürlülüğü:

Mor ötesi ışınların doğrudan etkisi altındaki ömrü, en azından 100 yıldır ve bu amaçlarla uygulaması önerilen organik polimerlerden yapılma malzemelerin en az 1 yıllık benzeri bir göstergesi bulunmaktadır.

İzolteks NG 200  dayanıklılığı:

Bilinen başka malzemelere göre dayanıklılığı birkaç katına ulaşmaktadır.

İzolteks NG 200  yıpranmaya karşı dirençliliği:

Tüm niteliklerinin başlangıçtaki düzeyinde korunması, binanın tüm hizmet süresince cephesinin kullanımında ısıl yalıtımın güvencesi verilen korunmasını sağlar.

İzolteks NG 200  membranın yangına karşı gerçekleştirilen başkaca uygulamaları:

Yangın önleyici perde ve ekran olarak; Yangına karşı ve dumandan koruyucu kuşak olarak.